ĐƠN GIẢN HƠN! NHANH HƠN! AN TOÀN HƠN!

  • Support online 24/7;
  • Gồm nhiều máy chủ chạy song hành đảm bảo cung cấp dịch vụ ổn định;
  • Sử dụng rất tốt dịch vụ ROUND ROBIN DNS cho các hệ thống LOAD BALANCING.
  • Không hạn chế số lượng Sub-Domains;
  • Không hạn chế số lượng máy chủ E-mail;
  • URL Redirect/URL Frame: Trỏ domain về một website khác;
  • Xác thực tên miền (TXT, SPF);
  • Khai báo NS services.

DNS login

login
Quên mật khẩu (Forgot password)